··· Os nosos valores cooperativos ···

» Hai sombra forte, onde hai moita luz… «

Johann Wolfgang von Goethe

O feito de que montáramos unha cooperativa de traballo asociado, a quen nos coñeza, non lle sorprende. Trátase dun pequeno indicio do que nos move, e de manter unha idea de vida e dun latexar dentro, das persoas socias de ReCreo marketing.

Dende moi temprana idade aprendemos a cooperar, unirnos e relacionarnos a través do xogo. En ReCreo queremos manter ese mesmo espíritu e os seus valores.

Dende a horizontalidade, facendo a nosa labor xuntas, con equidade e respeto.

Dende a intercooperación, compartindo ferramentas, coñecementos, ideas e pareceres no mesmo patio de xogos.

Dende a solidariedade, achegándonos ás persoas que o precisen, compartindo xoguetes, para poder xogar todas xuntas con moita tolerancia.

Mostrando transparencia, mantendo unha relación sen trampas, deixando claro dende o principio quenes somos e que facemos…xogando limpo e de xeito responsable.

Para a conciliación, dende o apoio mútuo e o xogo en equipo. Porque compartir intres e xogos, é enriquecedor e está moi ben. Máis tamén hai que deixar tempo para nós e as nosas persoas máis achegadas.

Con responsabilidade, porque aínda que aprendamos, medremos e traballemos divertíndonos, a nosa labor é un xogo…que tomamos moi en serio.

Porque en ReCreo, cremos que o futuro é cooperativo.

Creamos iso entre todas.

CON · TRIBU · IR

“Porque as persoas soas, chegamos máis rápidas; pero xuntas, chegamos moito máis lonxe…”